Vad har du för arbetsuppgifter?

Utveckla och presentera nya koncept, ta fram design, interaktion och funktion, omvärldsbevakning, internutbilda inom min expertis mm.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Utmaningarna, kollegorna och omväxlingen.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

Att hitta nya kreativa lösningar med intäktsmöjligheter i en hårt utsatt bransch som ständigt förändras.

Vilka egenskaper har du haft nytta av under karriären?

Jag är ständigt nyfiken på ny teknik samt beteendeförändringar hos människor och hur de tar till sig media. Att vara delaktig i förändring och ta till sig det nya. Vara ödmjuk, snäll, driven och ha förmågan att samarbeta med andra kan ta en långt.

Vilka råd vill du ge de som är på väg ut i arbetslivet och vill jobba med konceptutveckling och design? 

Det är bara du själv som styr din utveckling så var nyfiken och ta för dig. Våga göra misstag. Plocka godbitar från andra, mycket är redan gjort. Bli bra på research. Lär dig göra snabba prototyper och testa i en tidig fas av projektet. Var nyfiken på slutanvändaren. Sidoprojekt och hobbies är bra för din utveckling. Lär dig samarbeta med andra och se deras styrkor. Hitta någon som är bättre än dig själv och umgås med hen. Effektivisera då och då hur du jobbar. Sätt undan tid för utveckling. Prioritera motion & hälsa i din vardag.