Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag ansvarar för våra intäkter. Att vi når de mål vi satt upp, driva den strategiska agendan framåt, men även säkerställa att vi levererar varje vecka. Vi omsätter idag 1,5 miljarder och har ett tydligt tillväxtmål att nå 1,650 miljarder 2018. I mitt team ingår ett marknadsteam bestående av Brand Managers, ett team med fokus på lösnummer och prenumeration, en säljavdelning, ett specialist team med digital kompetens, ett LIVE team som arbetar med våra event, ett team som arbetar med e-handel, ett kundservice team som möter 4000 kunder varje dag, kommersiell affärsutveckling som stöttar och driver affären. Just nu stort fokus på rörligt, mobilt, programmatic och native. Min uppgift är att coacha och leda dessa människor så vi når våra lång – och kortsiktiga mål.
Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få arbeta med så engagerade medarbetare i en ständig utveckling. Sedan är det en stor förmån att få ha så starka varumärken i vår portfölj.
Vad är mest utmanande med ditt jobb?

Mediebranschen går igenom en stor förändringsresa. Jag brottas med att hinna ha många projekt igång som organisationen ska klara av att hantera på bästa sätt, samtidigt som jag ofta känner att vi borde göra ännu mer då omvärlden rör sig snabbare än någonsin. Att coacha medarbetare med dessa förutsättningar kräver närhet, tydlighet och mycket kommunikation. I ett stort team som mitt är det nog min största utmaning. Att gasa och bromsa samtidigt och få med sig alla medarbetare på vår gemensamma resa.
Vilka egenskaper har du haft nytta av under karriären?

Jag är otålig, vilket jag har haft nytta av då jag alltid varit nyfiken på att lära mig mer. Är positiv, jag tror att människor mår bättre av en miljö där ledarna/medarbetarna är positiva och engagerade, jag brukar säga att allt går om man vill det tillräckligt mycket, det har hjälpt mig många gånger. Jag är orädd och jag har lärt mig att lita på min erfarenhet och stannar sällan länge vid en fråga eller funderar för länge innan jag fattar beslut. Grubblande är inte min melodi. Jag har lätt för att fatta ett beslut och det har hjälpt mig och gjort att jag får många saker uträttade, samt ta tillvara tillfällena som ges i karriären. Jag tror på vikten av att lyssna, vara tydlig, ge feedback och kommunicera. Det har hjälpt mig under mina drygt 15 år som ledare.
Vilka råd vill du ge de som är på väg ut i arbetslivet och vill jobba som Kommersiell Direktör?

Välj ett arbete som du verkligen tycker känns intressant och våga satsa på det. Mitt arbete kräver en stor arbetsinsats, men eftersom jag älskar det jag arbetar med så tycker jag det är värt det. Mitt jobb är också mitt intresse. Var inte rädd för att jobba hårt, det lönar sig oftast. Se till att du har en bra ledare nära dig som du kan inspireras och coachas av. Annars försök hitta en mentor som du kan använda som bollplank. Jag har haft flera under min karriär och det har varit värdefullt. Var nyfiken och gilla ständig förändring om du vill arbeta i mediebranschen. Vill du utvecklas som ledare så behöver du vara intresserad av att utveckla människor och glädjas när du ser andra lyckas och utvecklas. Min uppgift är att göra mina medarbetare framgångsrika, lyckas dem, lyckas även jag.