Aller i Norden

Aller Media AB är en del i Allerkoncernen, Nordens största populärpressföretag. Koncernen har verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland och ägs till 100 procent av danska Aller Holding A/S. Sammantaget har koncernen en upplaga på 2,9 miljoner veckotidningar per vecka.

1873 bildade Carl Julius Aller och hans hustru Laura Carl Allers Etablissement, senare Aller Holding A/S, i Köpenhamn. Året efter började man utgivningen av tidningen Nordisk Mønster Tidende (tidningen blev sedermera Femina) och 1877 kom första numret av Illustreret Familie Journal.

Aller Holding började snart därefter med tidningsutgivning i både Norge och Sverige. Aller media AB (då Svenska Aller AB) startades 1894 och Aller media A/S (då Norsk Aller A/S) startades 1897. År 1992 tog Aller Holding A/S steget in i Finland, då Aller Julkaisut OY bildades.

Antal publikationer
Källa: CAE Årsrapport 2008/09
Danmark
Finland
Norge
Sverige
8 veckotidningar
2 veckotidningar
5 veckotidningar
8 veckotidningar
12 magasin
4 magasin
15 magasin
23 magasin
Antal anställda
Källa: CAE Årsrapport 2008/09
Danmark
Finland
Norge
Sverige
ca. 550 anställda
ca. 240 anställda
ca. 270 anställda
ca. 550 anställda
Administrativa direktörer
Källa: CAE Årsrapport 2008/09
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Pål Thore Krosby
Pauli Aalto
Dag Sørsdahl
Bodil Ericsson Torp

Besök koncernens övriga sidor

»Aller Holding A/S
» Aller i Danmark
» Aller i Norge
» Aller i Finland