Aller media utser Johan Lindgren till ny analyschef. Rekryteringen ligger i linje med företagets satsning på att utveckla mer databaserad kundinsikt. Aller media stärker nu sitt erbjudande genom att med sin djupa insikt om målgrupperna ge samarbetspartners och kunder råd och rekommendationer för att nå relevanta målgrupper ännu mer träffsäkert och med ökad räckvidd. Johan Lindgren kommer även att ha en roll som head of analytics inom Allerkoncernens nybildade nordiska samarbete för att utveckla erbjudandet inom djupa kundinsikter på nordisk nivå.

– I och med en alltmer långtgående digitalisering av vår marknad, ställer både kunder, partnerföretag och användare ökade krav på både analys, format för kundkontakt, innehåll och presentation av detta, och det kan Aller media erbjuda, säger Lotta Cederbom, kommersiell direktör på Aller media.

Johan kommer närmast från en roll som datastrateg på Aller media där han har arbetat med att utveckla Aller medias analyserbjudande inom databaserad kundinsikt. Dessförinnan har Johan i flera år arbetat som kvantitativ analytiker på tradingen på en ledande nordisk bank, samt som senior risk officer och tf. riskchef.

– Vår djupa kundinsikt och stora räckvidd är en integrerad del i vårt erbjudande. Genom att ytterligare förfina detta kan vi hjälpa våra samarbetspartners att på en mycket mer detaljerad nivå förstå och nå relevanta kunder, liksom att utöka och bygga långsiktiga relationer, säger Johan Lindgren, analyschef på Aller media.

Johan Lindgren tillträder som analyschef på Aller media den 1 september.

För mer information, vänligen kontakta

Lotta Cederbom, kommersiell direktör, Aller media

[email protected], tel:08 578 011 69

Johan Lindgren, analyschef, Aller media

[email protected], tel: 070 643 30 95