Mediekonsumtionen ändras och breddas till fler plattformar och därför förändrar Aller media sättet att rapportera genomslaget för företagets varumärken. Som en konsekvens av detta kommer Aller media att fokusera på att redovisa varumärkenas räckvidd och upphöra med att redovisa upplagor via TS.

– Vi når våra läsare, följare, användare och besökare i så många fler kanaler nu än bara via de tryckta tidningarna. Därför är det våra varumärkens sammanlagda räckvidd via alla olika kanaler som är det relevanta för oss och våra samarbetspartners, säger Lotta Cederbom, kommersiell direktör på Aller media.

Aller media har under det senaste året haft en mycket kraftig digital expansion. Den sammanlagda räckvidden via tryckta och digitala kanaler är större än någonsin.

Aller medias sajter har nu 12,4 miljoner sidvisningar i veckan och når 2,3 miljoner besökare varje vecka. Detta gör Aller media störst online av de svenska mediehusen inom populärpress.

Varumärkeseventen har cirka 9000 besökare per år och varumärkena har sammanlagt mer än 1 miljon följare i sociala medier. Varje månad läser 3,2 miljoner svenskar någon av Aller medias tidskrifter.

Rapporteringen av sålda upplagor för helåret 2016 kommer att redovisas via TS i mars 2017, detta blir då sista gången Aller medias tidskrifter kommer att inkluderas i TS rapportering.

Aller media kommer fortsättningsvis att rapportera varumärkenas räckvidd via Orvesto konsument. Totala sålda upplagesiffror kommer att redovisas en gång om året, och finnas tillgängligt via Ocast och på aller.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Cederbom, Kommersiell direktör, Aller media

Telefon 08-57 80 10 00eller email: [email protected]