Aller media förvärvar företaget Make Your Mark, som är stora inom området content marketing. Verksamheten kommer att slås samman med Aller Custom Publishing och integreras under det gemensamma namnet Make Your Mark. Det nya bolaget får en framskjuten position på marknaden med 30-talet anställda och en omsättning på över 50 miljoner. Make Your Mark startade 2006 och har idag 15 anställda samt ett brett nätverk av frilansande medarbetare. Bolaget har flera uppdragsgivare inom retail, med kunder som exempelvis NK, KappAhl och Lagerhaus.

Köpet ligger i linje med Aller medias ambitioner att bredda bolagets kunderbjudande och att fördjupa den digitala kompetensen. Med förvärvet stärks Aller medias erbjudande inom content marketing, med digital spetskompetens och flexibilitet att verka på samtliga plattformar. Make Your Mark omsatte cirka 15 miljoner 2012/13 och räknar med en markant ökning av omsättningen under 2014.

– Genom köpet har vi mycket goda förutsättningar att möta den ökande efterfrågan från våra kunder. Den kompetens som Make Your Mark har kompletterar Aller Custom Publishing på ett bra sätt och gör att vi kan stärka vårt erbjudande till kunderna. Att de sedan är starka på retail och har kunder som väl matchar våra motiverar affären ytterligare, säger Bodil Ericsson Torp, VD på Aller media.

– Aller media är ett väldigt intressant och kompetent förlag och det driv och den passion som vi har mött hos bolaget är mycket stimulerande. Jag är övertygad om vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Nu hamnar vi i ett större sammanhang, som jag vet kommer att skapa bra förutsättningar för nya och befintliga uppdrag, säger Anders Ingårda, VD på Make Your Mark.

Det sammanslagna bolaget kommer att utgå från Stockholm och verka under företagsnamnet Make Your Mark. VD för bolaget kommer att vara den nuvarande VD:n för Make Your Mark, Anders Ingårda. Aller media förvärvar 100 procent av aktierna i Make Your Mark. Köpeskillingen är inte offentlig.