Aller media lanserar ett nytt affärsområde inom data vid namn Refinery. Genom det nya affärsområdet erbjuder Aller media detaljerade intressedata som bidrar till en tydligare bild över kundsegment och konsumentvanor.

– Det nya affärsområdet är ett led i utvecklingen att arbeta mer datadrivet med strävan att erbjuda våra annonsörer och partners värdefull information om våra användare, säger Lotta Cederbom, kommersiell direktör på Aller media.

Genom intressedata kopplas extremt specifika intressen till varje användare som interagerar med Aller media. Denna intressedata tillgängliggörs nu för annonsörer och partners. Den omfattande mängden data, som samlats in genom Aller medias digitala plattformar, ger värdefull kunskap om användarna. Detta möjliggör för effektivare marknadsföring genom djupare förståelse kring vad användarna är intresserade av.

Via det finska systerbolaget Data Refinery, helägt av Aller media Finland, tillgängliggörs även nordisk intressedata från Aller-koncernens mediehus. Erbjudandet omfattar data från över 50 webbplatser med cirka 30 miljoner webbläsare.

– Vi erbjuder intressedata som ger våra annonsörer och partners möjlighet att skapa mer riktade erbjudanden till utvalda målgrupper. Genom bland annat semantisk dataanalys kan vi tillskriva mycket precisa intressen till varje enskild användare. Det bidrar till att budskap kan riktas väldigt pricksäkert, säger Johan Lindgren, analyschef för Aller media.

Aller media Sveriges intressedata finns tillgänglig via Adform & Google Bid Manager under ”Aller media Sweden”. Nordisk intressedata finns tillgänglig på samma plattformar under ”Data Refinery”.

För mer information, vänligen kontakta:
Lotta Cederbom, kommersiell direktör Aller media
Telefon 0703-223588 eller email: [email protected]
Johan Lindgren, analyschef Aller media
Telefon 0706-433095 eller email: [email protected]

Om Refinery
Aller media arbetar integrerat med Data Refinery, ett dotterbolag till Aller media Finland, som byggt upp ett unikt system för att hantera och analysera stora mängder data som samlats in från Aller medias olika plattformar och CRM-system. Genom sin unika plattform hjälper Data Refinery även andra företag att kommersialisera sin data och att förstå sin egen data bättre. Plattformen har fått finansiering från Googles Digital News Initiative. Data Refinery är verksamt i Sverige, Finland och Danmark. https://www.datarefinery.global