Tillsammans med Hyper Island genomför Aller media ett omvänt mentorskap där studenter vid Hyper Islands Digital Business-program agerar mentorer åt elva av Aller medias chefer. Mentorskapet är ett led i att Aller media fortsatt växlar upp sin digitala utveckling.

– Vår digitala transformation är i full gång för att ligga i takt med de förändringar som marknaden kräver av mediebranschen. Samtidigt som vi breddar våra affärer med både nya produkter och tjänster samt utvecklar vårt digitala innehåll, får vi med mentorskapet också inspiration till nya sätt att lösa utmaningar, säger Kajsa Medin Hansen, digital chef på Aller media.

Målsättningen är att cheferna ska bli utmanade i hur de väljer att lösa digitala utmaningar som de ställs inför genom nya idéer, nya sätt att tänka och konkreta verktyg.

– Alla borde jobba med omvänt mentorskap – både i jobbet och hemma. Den äldre generationen har oerhört mycket att lära av den yngre nätgenerationen. Det är bara att titta i barnens telefoner och utforska apparna de använder. I det här fallet utmanar och inspirerar studenterna Aller medias ledare att möta utmaningar och problem på nya sätt genom att bidra med insikter, annorlunda synsätt och ställa andra typer av frågor, säger Anna Åkerlund, Country Manager Tailored Learning Sweden, Hyper Island.

Det unika upplägget uppskattas även av studenterna:
– Jag gillar omvänt mentorskap skarpt. Det ger mig en möjlighet att omvandla det jag har lärt mig till praktik och dela med mig till andra samtidigt som jag lär mig massor om hur det är att vara en ledare i ett företag i förändring, säger Helene Schalck, Programstudent på Digital Business, Hyper Island.

Mentorskapet är en fortsättning på det utbildningssamarbete som genomfördes med Hyper Island för samtliga Aller medias medarbetare hösten 2015.