Aller media har erhållit Trygg Kundkontakt 2018, en utmärkelse för bra och etiska kundkontakter, som syftar till att vägleda både konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler.

Bransch- och intresseorganisationen Kontakta delar årligen ut Trygg Kundkontakt till de medlemsföretag som lever upp till Kontaktas högt ställda villkor för medlemskap samt etiska riktlinjer och uppförandekoder. Aller media har erhållit kvalitetsutmärkelsen 2018, då företaget under 2017 agerat i linje med Kontaktas villkor på marknaden.

– Märkningen Trygg Kundkontakt ska öka svenska konsumenter och kunders trygghet och göra det enklare att veta att ett företag är seriöst, säger Tina Wahlroth, vd Kontakta.

– Vi är oerhört stolta över denna utmärkelse. Det är ett kvitto på allt arbete vi gör för att säkerställa nöjda kunder och långsiktiga kundrelationer, säger Fredrik Löfgren, kundservicechef Aller media.

Kvalitetsmärkningen omfattar:

  • Efterlevnad av organisationens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet, vilket i praktiken innebär att företaget inte ådrar sig klagomål från konsumenter eller medarbetare.
  • Schyssta villkor för medarbetare i form av kollektivavtal eller motsvarande försäkringsskydd.
  • God arbetsmiljö.
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning.
  • Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.
  • Granskning av eventuella ärenden hos Konsumentverket och DM-nämnden.

De medlemmar som inte lever upp till riktlinjerna utesluts ur branschföreningen. Syftet är att göra skillnad. Kontakta anser att kundservice och telefonförsäljning är viktiga verksamheter för svenskt näringsliv ur många perspektiv och hoppas, att genom ökad seriositet, att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

Alla Kontaktas medlemmar som lever upp till Trygg Kundkontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Löfgren, kundservicechef Aller media, [email protected] eller 070-25 09 191
Tina Wahlroth, vd Kontakta, [email protected] eller 073-56 65 522


Om Kontakta
Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med försäljning och kundservice på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta verkar för seriositet och kvalitet i alla kundkontakter i syfte att skapa ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och alla de företag som arbetar med kundkontakter.