Vid en intern kontroll under våren 2014 upptäckte Aller media felrapportering av upplagesiffror till TS för 2012 och året därpå gällande fyra av bolagets totalt 40 tidningstitlar: Elle, Elle Interiör, Residence och Café. Aller media har gjort en egen utredning och styrelsen har nu tagit ett beslut att polisanmäla händelserna. De läsarsiffror som Orvesto mäter har inte påverkats av felrapporteringen och bolaget har meddelat korrekta siffror till TS. Aller media vidtar även en rad rättelser samt åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen.

Den genomsnittliga felrapporteringen för de fyra titlarna under de två åren har varit drygt 6 procent. När de felaktigt rapporterade sifforna upptäcktes initierade Aller media en intern utredning. Felrapporteringen har kommit till 2012 genom att Aller media fakturerade en tidigare samarbetspartner för tidningar som aldrig levererades, och fick motfakturor på samma belopp för tjänster som aldrig utfördes. Tidningarna har funnits tryckta, men de har inte levererats som i en barter utan istället makulerats.

– Det som har inträffat är allvarligt och oacceptabelt eftersom det är viktigt att rapportera rätt upplagesiffror. Så fort felrapporteringen uppdagades var det viktigt att gå till botten med fakta så att vi kan rätta till felen och säkra att något liknande inte upprepas, säger Bodil Ericsson Torp, VD för Aller media.

Utredningen som granskat händelserna ur ett juridiskt perspektiv kan inte styrka att några brott begåtts, men det går heller inte att utesluta.

– Styrelsen har beslutat att polisanmäla händelserna så att även rättsväsendet kan ge sin syn på saken, säger Bodil Ericsson Torp.

Aller media har informerat TS om resultatet av utredningen och lämnat korrekta upplagesiffror till TS. Även annonsörer kontaktas för att de ska få information.

Upplägget har medfört fel i bokföring och redovisningen av moms. Detta rättas nu till.

– Vi har krediterat de aktuella fakturorna till den tidigare leverantören och rättat momsen till Skatteverket. Vi ser nu även över organisation och interna rutiner för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Jag har också tagit ett policybeslut som innebär att eventuella bartersamarbeten från och med nu blir en VD-fråga, säger Bodil Ericsson Torp.