Under det brutna räkenskapsåret 2016/17 ökar Aller media sin omsättning till 1 641 miljoner kronor och visar upp ett positivt resultat (EBITDA) på 72 miljoner kronor*. Företagets satsningar inom kreativa annonskoncept, organisationsutveckling och marketing services har gett effekt på det finansiella resultatet. 

Aller media har det gångna året genomfört intensiva investeringar i utvecklingen av verksamheten i linje med mediebranschens strukturomställning, en medveten satsning som medfört ett svagt finansiellt resultat. Under räkenskapsåret sålde Aller media AB en fastighet i Helsingborg vilket medförde en räkenskapsmässig vinst på 76 miljoner kronor.

– Räkenskapsåret 16/17 har ett otillfredsställande resultat. Vi fortsätter fokusera på stora omställningar med besparingar men också satsningar digitalt, på nya intäktsområden och tjänster. Även genom nordiska samarbeten inom Aller-koncernen bygger vi vidare på Aller medias position som en marknadsledande aktör inom tidskrifter, livsstilsmedier och marketing services, säger Bodil Ericsson Torp, VD Aller media.

Tillväxt och utveckling genom ökat nordiskt samarbete
I transformationen drar företaget stor nytta av sitt nordiska sammanhang, där en viktig satsning är det nya affärsområdet Refinery som erbjuder intressedata till kunder och är en komplettering till företagets kärnverksamhet.

Även dotterbolagen OTW och Make Your Mark, verksamma inom det för företaget viktiga tillväxtområdet marketing services, har genom det Aller-ägda nordiska byrånätverket Ahead Group kunnat stärka sina positioner.

Varumärkesutveckling och nya konsumentintäkter
Aller medias varumärken anpassar i allt större utsträckning sina erbjudanden efter användarnas villkor. Etableringen av en digital redaktion inriktad på familjevarumärkena placerad på Aller medias nya Malmö-kontor har resulterat i en 47-procentig ökning av antalet unika besökare till företagets sajter**. Aller media har idag ett heltäckande digitalt erbjudande på sajter, sociala medier samt genom digitala innehållstjänster som onlinekurser och e-handel. De två sistnämnda är tillsammans med företagets reseerbjudande nya källor för konsumentintäkter.

Även satsningar på kreativa annonskoncept, som omfattar bland annat influencers, har resulterat i att företagets erbjudande utvecklas starkare än den totala marknaden. Intäkterna för Aller medias influenceraffär ökade med 220 procent, vilket är en dramatisk utveckling i förhållande till IRM:s*** prognos på 35 procent för den totala marknadens utveckling under 2017.

*Avser Aller media AB, inklusive dotterbolagen Make Your Mark och OTW. Räkenskapsåret sträcker sig från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

**Ökningen avser ett snitt av antal besökare per vecka under perioden oktober-december 2017 jämfört med samma period föregående år (Google Analytics).

***Institutet för reklam- och mediestatistik.

För mer information, vänligen kontakta:

Bodil Ericsson Torp, VD Aller media
Telefon 08-57 80 10 00 eller email: [email protected]

Catharina Hammar, kommunikationschef Aller media
Telefon: 08-57 80 18 16 eller email: [email protected]