Aller media vinner GuldKontakt i kategorin Sveriges bästa kundservice 2018. Kontakta står bakom priset GuldKontakt, Sveriges främsta pris för företag och varumärken som erbjuder professionellt kundbemötande.

På uppdrag av Kontakta har analysföretaget Brilliant Future genomfört kundundersökningar bland kunder som varit i kontakt med kundservice hos medverkande bolag. När kunderna värderar hur nöjda de varit med den service de erhållit hos tävlande bolag, blev Aller medias kundservice vinnare – bäst när kunderna får säga sitt.

Kontakta är en organisation för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Försäljning och service på distans har blivit allt viktigare för företag som vill öka sin försäljning och förbättra sin service. En av Kontaktas huvudsakliga uppdrag är att verka för höjd status för service och sälj på distans samt sprida kunskap om verksamheternas samhällsnytta. Som en del i detta arbete har Kontakta etablerat tävlingen GuldKontakt som marknadens främsta tävling och mest prestigefulla pris avseende professionell kundkommunikation på distans. Tävlingen är vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.