Torsdagen den 30:e januari informerade ledningen på Aller media personalen om att man under 2014 kommer att initiera ett besparingsprogram med målet att reducera kostnaderna med 50 miljoner under innevarande år. Bakgrunden är den vikande resultatutveckling som bolaget haft de senaste åren. Exakt hur besparingsprogrammet kommer att utformas och eventuella personalminskningar kommer att presenteras i slutet av februari.

Samtidigt med besparingsprogrammet lanserade ledningen ett förändringsarbete som förutom kostnadsbesparingar inriktar sig på ökat kundfokus, decentraliserad affärsutveckling och kompetensutveckling.

Bodil Ericsson Torp kommenterar åtgärderna så här:

– Vi har under de senaste åren haft en fallande vinst som framförallt beror på att kostnaderna har ökat. Jag ser det som självklart att vi måste vända på denna trend så att vi även fortsättningsvis kan vara ett starkt och ledande mediehus. Nu gäller det att vi har ordning på vår kärnverksamhet så att vi har ordentliga resurser för de satsningar som vi behöver göra framöver, inte minst inom den digitala sidan. Här gäller det att gasa och bromsa samtidigt.