höstas gjorde modemagasinet CHIC comeback i tidningshyllorna. Omfånget ökade till 164 sidor, priset höjdes till 49 kr och magasinet fick en ny look med limbunden rygg, tjockare papper och ett trendigare uttryck. En färre, men värre satsning, med 4 utgåvor per år i sikte.

Satsningen har fallit väl ut och första utgåvan sålde över 26 000 lösnummer. En mycket hög försäljning, i det mest konkurrensutsatta seg­mentet, i dessa tider. Chefredaktör Charlotta Flinkenberg kommenterar:

– Självklart är vi glada över den siffran. Väldigt få av Sveriges etablerade modetitlar kommer i närheten av de lösnummersiffrorna idag och man ska komma ihåg att vi dubblade priset för magasinet, jämfört med vad den kostade då CHIC var tvåveckorstidning. Vi gick inte bara breakeven utan med god vinst efter första utgåvan 2013.

Efter den framgångsrika relanseringen är det nu hög tid för en fortsättning av CHIC i 2.0-version. Fyra utgåvor kommer under 2014: i mars, maj, september och slutet av oktober.

– Vi har förstärkt teamet med duktiga medarbetare.Lisen Sundberg gör efterlängtad comeback som skönhetsredaktör och Helena Skoog som tidigare var redaktör för CHIC och som vikarierat för ELLE, avlastar oss med redigering. Utöver dessa fortsätter vår duktiga AD Anna Ehlén som varit med sedan starten 2008, samt Lisa Strannesten som moderaktör. På grund av ett högt annonstryck blir nr 1, 2014 tjockare än de övriga utgåvorna och landar på 180 sidor jämfört med ordinarie 164.

Eftersom första utgåvan föll så pass väl ut planerar Aller media att öka utgivningstakten för CHIC i framtiden.

– I år ger vi bara ut fyra nummer men om nästa utgåva ger lika bra utfall som den förra vill vi ge ut CHIC sex gånger per år. Det blir en mer regelbunden periodicitet och läsarna efterfrågar detta. I det skedet kommer vi även att koppla på möjligheten att prenumerera. Samtidigt är vi ödmjuka inför utmaningen och marknaden. Denna gång skyndar vi långsamt – och lönsamt, avslutar Charlotta Flinkenberg.