Vid en intern kontroll i våras upptäckte Aller media en felrapportering till TS för 2012. Bolaget genomförde då en egen utredning och vidtog en rad rättelser och åtgärder. För att gå till botten med det inträffade valde styrelsen att polisanmäla händelserna. Nu kommer beskedet att Ekobrottsmyndigheten inte kommer att inleda en förundersökning. Motiveringen är att händelserna inte kan antas vara åtalsmässigt brottsliga.

– Det är positivt att Ekobrottsmyndigheten har beslutat att lägga ned ärendet då det inte finns anledning att anta att det har begåtts några brott. Det var viktigt för oss att gå grundligt tillväga med detta och säkerställa att något liknande inte upprepas. Det handlar om ett förtroende hos våra kunder, ett förtroende som vi glädjande nog har sett stärkas genom vårt öppna och kraftfulla agerande, säger Bodil Ericsson Torp, VD för Aller media. Nu kan vi lägga detta bakom oss och fokusera framåt.