Hans Althin meddelar idag att han lämnar sitt uppdrag på Aller media.

Hans Althin har under de senaste fyra åren innehaft tjänsten som affärsutvecklingsdirektör hos Aller media, där han även ingått i företagets ledningsgrupp. Under den gångna fyraårsperioden har Aller media stärkt sin position på tidskriftsmarknaden och tagit marknadsandelar samt även expanderat verksamheten via förvärv.

– Under mina fyra år har Aller gått från ett traditionellt tidskriftsförlag till ett mer modernt mediaföretag och jag har haft förmånen att arbeta med många duktiga och dedikerade medarbetare. Nu är tiden mogen att gå vidare. Medievärlden är i fortsatt snabb förändring och det krävs hela tiden justeringar i strategier och arbetssätt. Företaget går just nu in i en annan fas och då känns det naturligt för mig att lämna över åt andra säger Hans Althin.

Bodil Ericsson Torp, vd Aller media, säger:

– Aller media har utvecklat en rad olika verksamhetsdelar under Hans Althins ledning. Hans har utifrån en central roll tillfört företaget kompetens och lyft flera digitala initiativ på ett mycket bra sätt. När Hans nu valt att lämna oss önskar jag honom lycka till med framtida uppdrag.