MåBra, Sveriges största hälsotidning och sajt, tar ett krafttag för att uppmärksamma den stress bland svenskar som inte syns i Försäkringskassans siffror. Genom satsningen ”Den dolda stressen” vill man belysa ämnet och göra svenskarna medvetna om sitt mående för att på sikt kunna motverka stress och utbrändhet i tid.

– De senaste fem åren har antalet stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige mer än tredubblats och 80 procent av de drabbade är kvinnor, vars berättelser MåBra-redaktionen hela tiden tar emot. Men problematiken börjar långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Genom satsningen på ”Den dolda stressen” vill MåBra därför sätta strålkastaren på ett eskalerande samhällsproblem, skapa debatt men också presentera hjälp och lösningar, säger Sofia Sachs, marknadschef på MåBra.

Under kampanjperioden kommer MåBra löpande i redaktionellt innehåll både online och i print gräva i frågor som varför stressrelaterade sjukdomar ökar, varför vissa yrkesgrupper är extra utsatta och varför kvinnor är dominerande i statistiken. På MåBras sajt kommer verktyg att erbjudas för att hantera stressen, bland annat genom kortare filmer där MåBra:s psykolog Anna Bennich delar med sig av kraftfulla råd och metoder för att motverka stress och utbrändhet. Allt finns samlat på www.mabra.com/stress där även filmer med människors egna berättelser om utmattningssyndrom kommer att publiceras. Under våren kommer MåBra även att arrangera ett flertal temakvällar kring ämnet tillsammans med inspirerande talare.

Startskottet för satsningen var Tjejmilen den 2 september där MåBra som mediepartner mötte målgruppen för kampanjen och uppmuntrade till att ta ett extra steg för svenskars mentala hälsa. Kampanjen ”Den dolda stressen” pågår från september 2017 fram till april 2018.