– Den digitala utvecklingen för våra tidningar är framgångskritisk för oss. Vi är i ett läge där vi behöver förstärka vår närvaro i samtliga digitala kanaler. Jag är mycket glad över den här rekryteringen till vår ledningsgrupp. Niklas blir en förstärkning både i ledningsgruppen och i företaget som helhet för fortsatt digital affärsutveckling, säger vd:n Bodil Ericsson Torp.

Niklas Engström har bred erfarenhet av interaktiva medier och digital tjänsteutveckling, både som konsult och i olika chefsroller.

Som del av ledningsgruppen med ansvar för nya affärer och produkter var Niklas med om att bygga om Bredbandsbolaget från en ren internetaccessleverantör till en underhållningsleverantör med både Spotify och tv i utbudet. Han har jobbat mycket med transformationen av TV till online och mobilt för både Com Hem och Boxer.

I grunden är han civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH.

Niklas kommer närmast från en roll i BoxerTeracoms koncernledning där han hade ett övergripande nordiskt ansvar för produkter, IT och teknik.

– Aller media har en fantastiskt lång och framgångsrik historia men är också väl positionerat med starka varumärken för att vara vinnande framöver. Min uppgift blir att tillsammans med redaktionerna utveckla nya affärsmöjligheter samt skapa möjligheter att nå sina målgrupper i nya kanaler på nya sätt, säger Niklas Engström.