Pia Ljungqvist, chefredaktör för Hemmets veckotidning, tar i höst plats i Pressens Samarbetsnämnd efter Karin Lennmor, chefredaktör för Svensk Damtidning. Aller media är den största medlemmen i Sveriges Tidskrifter och representerar branschen i Pressens Samarbetsnämnd.

Pia Ljungqvist om det nya uppdraget:
– Det är ett hedersuppdrag att få sitta med i samarbetsnämnden. De pressetiska reglerna är en av grundpelarna i det journalistiska uppdraget. Genom att värna pressetiken slår vi vakt om vår yttrandefrihet.

Pia Ljungqvist har arbetat inom Aller media sedan 2007, först som reportagechef på Allers, från 2012 som chef för Hemmets veckotidning. Hon har tidigare arbetat bland annat på Sydsvenskan och som nattchef på Kvällsposten.