Otw

Anders Rask, VD OTW
Anna Simmingsköld, tv-chef/vice VD
Marcus Wikner, vice VD
Rasmus Winther, byråchef Göteborg
Erika Gohde, account director
Michael Jonsson, account director
Åsa Lundqvist, account director
Evelina Stucki, account director
Karin Wik, account director/projektledare
Jessica Arhammar, digital strateg
Niklas Wallenberg, affärsutvecklare rörligt
Benke Carlsson, strategi och analys
David Bexelius, utvecklingsansvarig/producent
Paul Jerndal, creative director - film & tv
Therese Westerberg, produktionschef
John Hjertkvist, produktionschef
Kristian Strand, designchef
Ulrika Alforsen, konceptutvecklare/projektledare
OTW logotyp
Anders Rask, VD OTW, och Bodil Ericsson Torp, VD Aller media