Internationella kvinnodagen den 8 mars brukar få stor medial uppmärksamhet. Bland svenska kvinnor är dagen dock betydligt mindre betydelsefull. I en undersökning nyligen genomförd i Aller medias Kvinnopanel svarar 62 procent att den Internationella kvinnodagen saknar betydelse för dem.

Minst intressant är dagen för kvinnor i åldrarna 40-55 (68 procent) och 56-79 (65 procent). Även bland kvinnor 25-39 år saknar den Internationella kvinnodagen betydelse (59 procent), men i denna ålderskategori finns flest som engagerar sig i den politiska debatten (11 procent). Störst betydelse har Internationella kvinnodagen i storstäderna där 34 procent av kvinnorna uppmärksammar den, jämfört med 25 procent i övriga landet.

– Den Internationella kvinnodagen har inte någon större politisk innebörd bland Sveriges kvinnor enligt vår undersökning, för majoriteten är den till och med helt ointressant. Bland de som faktiskt uppmärksammar dagen verkar den snarare fungera som en hyllningsdag till kvinnor och ett tillfälle då man tänker lite extra på hur jämställdheten ser ut i världen, säger Kristina Agriwill, analytiker på Aller media.

Hur uppmärksammar du den Internationella kvinnodagen?
Den har ingen betydelse för mig 62%
Unnar mig något extra dagen till ära, något bara för mig 15%
Annat 9%
Umgås med mina väninnor 6%
Engagerar mig i den politiska debatten för att manifestera kvinnors rättigheter 5%
Går på föreläsningar och lyssnar på debatter om jämställdhet 3%

Om Kvinnopanelen
Kvinnopanelen består av 16 000 kvinnor, 16-99 år, som via annonser och banners har anmält sig till någon av Aller medias 18 varumärkesspecifika webbpaneler. Urvalet till Kvinnopanelundersökningar görs slumpmässigt från webbpanelerna och vägs utifrån SCB-statistik på region, ålder och utbildning för att säkerställa god spridning. Undersökningen som beskrivs i pressmeddelandet genomfördes i februari 2016 bland 963 respondenter.

Kvinnopanelen skapades av Aller media 2006. Besök www.kvinnopanelen.se för mer information.