Under juli månad flyttar FRIDA in på Baaam.se, en satsning som flätar ihop två varumärken med samma agenda: att leverera digitalt innehåll till den unga kvinnliga publiken.

Terese Allert, tidigare chefredaktör på FRIDA har gått vidare till contentbyrån Make Your Mark och Jennie Sandberg, idag chefredaktör på Baaam, tar över ledarskapet för båda titlarna när redaktionerna slås ihop.

FRIDA behåller sina kanaler och sitt starka innehåll även efter flytten, men med ett utökat stöd både tekniskt och redaktionellt när sajten blir en underdomän till Baaam.se.

– Baaam och FRIDA står stadigt på samma värdegrund: att stärka unga kvinnor. Med ett så starkt kompletterande varumärke i vårt universum breddas både målgrupp och räckvidd på ett naturligt sätt. Vi välkomnar nya och befintliga läsare och annonsörer, som kommer mötas av relevant innehåll och spännande kreativa lösningar även efter sammanslagningen, säger Jennie Sandberg.

Frida.se har idag cirka 100 000 unika besökare per vecka och vänder sig till besökare i tidiga tonåren och uppåt. Det är en snabbfotad målgrupp som ser digitala och sociala medier som logisk källa för både inspiration, kommunikation och konsumtion.

– Att få förvalta och utveckla FRIDAS uppdrag att prata med och för unga tjejer känns oerhört viktigt ur ett publicistiskt perspektiv. Men detta breddar inte bara våra redaktionella bevakningsområden och hjärtefrågor. Vi får också nya kommersiella muskler när vi ökar vår räckvidd och ärver en stark youtube-kanal. Jag ser fram emot att jobba ut innehåll optimala för den yngre målgruppens mediavanor. Det är ju ett beteende som kommer växa in naturligt i Baaams portfölj när ålder och intresse sedan tar besökaren dit, avslutar Jennie Sandberg.

För ytterligare information kontakta

Jennie Sandberg, 076 880 59 83 [email protected]