I kölvattnet av uppmärksamheten kring fake news och filterbubblor, har konsumenters medvetenhet kring källkritik ökat. 64 procent av respondenterna i en undersökning nyligen genomförd i Aller medias Kvinnopanel anger att behovet av att vara källkritisk har ökat de senaste fem åren.

Endast fem procent menar att det inte alls blivit viktigare. Dessutom anser 67 procent att det överlag är mycket viktigt att vara källkritisk.

– I en tid när fake news och alternativa medier tar allt större utrymme av vår mediekonsumtion, är det glädjande att se att det finns en stor insikt hos konsumenter om att själv källgranska. För oss som publicister är granskning och källkritik en viktig grundval för vårt arbete och för att uppfattas som en trovärdig aktör som människor vänder sig till och litar på, säger Stina Abenius, publicistisk direktör vid Aller media.

De mediekanaler som uppges vara de viktigaste att vara källkritisk mot är Facebook (76%) följt av Twitter (72%) och Bloggar (71%). För respondenterna i åldern 16-39 år är Facebook samtidigt den främsta källan till information om händelser i närheten jämte dagstidningar på nätet (48%). Dagstidningar på nätet tycker dock endast 31 procent det är mycket viktigt att vara källkritisk mot. Den källa som minst antal respondenter tycker det är mycket viktigt att vara källkritisk mot är magasin- och veckotidningar (27%).

Topp tre medier som anses viktiga att vara källkritisk mot:

Facebook 76%

Bloggar 72%

Twitter 71%

Medier som inte anses viktiga att vara källkritisk mot:

Tryckta dagstidningar 28%

Radio 28%

Magasin- och veckotidningar 27%

Om Kvinnopanelen
Kvinnopanelen består av kvinnor, 16-80 år, som via annonser och banners har anmält sig till någon av Aller medias 18 varumärkesspecifika webbpaneler. Urvalet till Kvinnopanelundersökningar görs slumpmässigt från webbpanelerna och vägs utifrån SCB-statistik på region, ålder och utbildning för att säkerställa god spridning.

Undersökningen som beskrivs i pressmeddelandet genomfördes i augusti 2017 bland 9218 respondenter.

https://www.kvinnopanelen.se